Členství v ZKO

Každý zájemce o členství je povinen vyplnit přihlášku čekatele ZKO Blahuňov (ke stažení zde), seznámit se s provozním řádem ZKO zde, uhradit jednorázový poplatek 1.500,- Kč a vratnou zálohu na brigádnické hodiny 900,- Kč na účet ZKO Blahuňov. Po splnění předepsaného počtu brigádnických hodin bude záloha vrácena, případně bude vrácena její poměrná část podle počtu odpracovaných hodin. Na první výcvikové hodině zájemce odevzdá vyplněnou přihlášku, potvrzení o provedené platbě jednorázového poplatku i zálohy a očkovací průkaz ke kontrole do rukou výcvikáře vedoucího danou hodinu před jejím zahájením a před vstupem psa do prostoru, ve kterém je konán výcvik (Iveta Katrevová, Petr Katrev, Petra Svobodová, Miroslava Pýchová, Ladislav Pozdníček, Miroslav Burda, Alena Kabeláčová, Blanka Kabeláčová, Andrea Milotová).

Variabilní symbol pro platbu členských poplatků je 10. Variabilní symbol pro platbu brigádnických hodin je 11. Do poznámky vždy uveďte své jméno, příjmení a „členství“ nebo „hodiny“.

Každý člen je povinen odpracovat 30 brigádnických hodin ročně nebo uhradit 30,- za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu na účet ZKO. O důsledcích nesplnění povinností člena se rozhoduje na členské schůzi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *